Pravidla rybolovu

Seznam pravidel

 • Povinná výbava: Podložka pod ryby (alespoň 50x100 cm), Podběrák s rameny o délce min. 80 cm, háčky s malým protihrotem, desinfekce na ryby, vyprošťovač háčků (pean), 
 • Vybavení každého rybáře musí být způsobilé pro lov větších ryb (může být zkontrolováno správcem revíru)

 • Montáže na prutech musí být průběžné

 • Je zakázáno lovit ryby prostřednictvím výbušných nebo omamných látek, bodců, rukou nebo do ok

 • Zavážení je povolen pouze prostřednictvím lodičky na DO nebo dronu

 • Povolenka pro jednu osobu zahrnuje 3 pruty

 • Hlásiče záběru musí být nastaveny na minimální úroveň hlasitosti, aby nerušily ostatní lovce

 • Nelze přijet na rybolov bez předchozí rezervace

 • Lov je povolen pouze na vyznačených místech

 • Je zakázáno jakkoli poškozovat zařízení revíru (mola, značky apod.)

 • Každý lovící je povinen být u prutů přítomen, aby mohlo dojít k okamžité manipulaci v případě potřeby

 • Každý lovící je povinen udržovat na lovném místě pořádek a po ukončení lovu své místo uklidit

 • Stanování a bivakování je povoleno pouze na vyznačených místech

 • Oheň je možné rozdělat pouze na místech určených pro bivak

 • Každý lovící je povinen se na vyžádání správce revíru podrobit kontrole povinného vybavení, montáží, zavazadel a vozidla

 • Zakoupením povolenky souhlasí lovící se všemi pravidly a případnými sankcemi

 • Při porušení pravidel může být odebráno povolení k rybolovu bez náhrady

 • Provozovatel rybníku si vyhrazuje právo na všechny fotografie a videa pořízená v areálu rybníku na svou vlastní propagaci prostřednictvím médií, internetu a sociálních sítí

 • Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené lovícímu na zdraví nebo majetku